WYDARZENIA
 
 
25.03.2021 - 27.03.2021
ESGE Days 2021
Wirtualna

PT Członkowie PTG-E,

Gorąco zachęcam do nadsyłania streszczeń prezentacji na Kongres European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), ESGE Days 2021, który odbędzie się w dniach 25-27 marca 2021. 

Wszystkie zaakceptowane streszczenia (także prezentacji video) będą opublikowane w czasopiśmie Endoscopy (IF 7.34 – obecnie najwyższy z wszystkich czasopism dedykowanych endoskopii PP). Przewidziane jest zwolnienie z opłaty rejestracyjnej dla autorów najlepszych prac (w wieku ≤ 40 lat).

Streszczenia można nadsyłać do dnia 30 listopada 2020 w 9 poniższych kategoriach:

  • Clinical Endoscopic Practice
  • Esophagus
  • Stomach and small intestine
  • Colon and rectum
  • ERCP
  • Endoscopic ultrasound
  • Pediatric endoscopy
  • Endoscopic technology
  • COVID-19

 

ESGE Days 2021 będą w pełni wirtualne, a więc przedstawiane prace staną się szeroko dostępne dla społeczności endoskopowej i gastroenterologicznej całego świata.

Dla uzyskania dokładnych informacji o konferencji proszę odwiedzić stronę: www.esgedays.org

 

Prezes Zarządu Sekcji Endoskopii PTG-E

Tomasz Marek