Zarząd

Skład Zarządu Głównego PTG-E w kadencji 2018 – 2020

 

PREZES     
  Prof. dr hab. n.med. Grażyna Rydzewska
grazyna.rydzewska@cskmswia.pl
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 508-10-24, 22 508-12-40
fax. 22 508-10-44

 

VICE PREZES

   
    Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
mhartleb@sum.edu.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01
fax. 32 252-31-19

VICE PREZES

   
    Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
jregula@coi.waw.pl
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. Rentgena 5
02-781 Warszawa
tel./fax. 22 546-23-28, 546-30-35

 

SEKRETARZ GENERALNY

   
    Prof. dr hab. n.med. Ewa Małecka-Panas
ewuncia@poczta.onet.pl
Oddział Kliniczny Gastreoeterologii Ogólnej i Onkologicznej
SP ZOZ USK im. Norberta Barlickiego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź
tel. 42 677 66 62

 

SKARBNIK

   
     Dr hab. n. med. Michał Lipiński
michal7lipinski@yahoo.com
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 508-12-40
fax. 22 508-10-44

 

CZŁONKOWIE    

 

  Dr hab. med. Krystian Adrych
krystian@gumed.edu.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel. 58 349 36 40

 

  Dr hab. n. med. Andrzej Białek
bialekab@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 425 32 16

 

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
adabrows@umb.edu.pl
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
tel. 85 746-82-34
fax. 85 746-85-06

 

 

 
Prof dr hab n. med. Agnieszka Dobrowolska
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 61-355 POZNAŃ
tel. (sekretariat Kliniki): 618691343
 

 

 

  Dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska
jurkowg@umwb.edu.pl
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
tel. 85 746-82-34
fax. 85 746-85-06

 

 

  Dr hab. n. med. Maria Kłopocka
mariaklopocka@wp.pl
Klinika Gastroenterologii UMK
CM Bydgoszcz
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365-51-01

 

 

  Lek. med. Adam Koprowski
a.koprowski@op.pl
Przychodnia Polskiej Fundacji Gastroenterologicznej
BTD Medicabr
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
tel. 22 825 62 99, 602 662 225

 

 

  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
tmach@su.krakow.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UJ
ul. Śniadeckich 5
31-153 Kraków
tel. 12 424-73-40
fax. 12 424-73-80

 

 

  Dr n. med. Tomasz Marek
tomasz.a.marek@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01
fax. 32 252-31-19

 

 

  Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
ewa.nowakowska.dulawa@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01
fax. 32 252-31-19

 

 

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
barbara.radomanska@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Uniwersytet Medyczny
ul. Jaczewskiego 8
20-950 Lublin
tel. 506 175 900
fax. 81 724 45 35

 

 

KOMISJA REWIZYJNA    

 

  Prof. dr hab.n.med Halina Cichoż-Lach
Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
20-090 Lublin
tel. 81 724 46 73

 

  Prof. dr hab. n.med. Elżbieta Poniewierka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny
ul.Borowska 213, Budynek B, V piętro
50-556 Wrocław
tel. 71 733-21-20
   

Prof. dr hab. n.med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych UMB
15-276 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
uwersiem@umwb.edu.pl