23.06.2019
Z przuyjemnością informujemy, że rekomendacje i wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego są już dostępne jako aplikacja na urządzenia mobilne.