Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori (2014)

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori

 

Guidelines from the Polish Society of Gastroenterology for the diagnosis and treatment of Helicobacter pylori infection

 

Gastroenterologia Praktyczna • 2/2014