Wydane dyplomy z ECPW

Lista osób, które otrzymały Dyplom Umiejętności Wykonywania Badań Endoskopowych PTG-E w zakresie ECPW

Aktualizacja 23 czerwca 2018 roku

 1. Antkowiak Ryszard
 2. Babski Paweł
 3. Besser Przemysław
 4. Bołdys Hubert
 5. Buszkiewicz Marek
 6. Czyżak Mirosław
 7. Dubowik Michał
 8. Dziekan Robert
 9. Eszyk Jerzy
 10. Feszak Jarosław
 11. Furtak Jarosław
 12. Gietka Wojciech
 13. Gil Jerzy
 14. Gonciarz Maciej
 15. Grodzieński Romuald
 16. Groszewski Krzysztof
 17. Jałocha Waldemar
 18. Jarosz Olgierd
 19. Kamiński Witold
 20. Karaś Jacek
 21. Kąkol Dariusz
 22. Kielek Sławomir
 23. Kierzkiewicz Maciej
 24. Kilisiński Wojciech
 25. Killar Grzegorz
 26. Kohut Maciej
 27. Kosmala Wojciech
 28. Kralisz Maciej
 29. Krupa Łukasz
 30. Kujawski Krzysztof
 31. Łaszewicz Wiktor
 32. Marczyński Witold
 33. Massopust Roman
 34. Miezianko Marek
 35. Milewczyk Marek
 36. Mittlener Stanisław
 37. Nowak Andrzej
 38. Nowakowska-Duława Ewa
 39. Pachlewski Jacek
 40. Pastuszak Marek
 41. Pazurek Marek
 42. Pertkiewicz Jan
 43. Petryka Robert
 44. Pracki Michał
 45. Prokop Bogdan
 46. Raiter Artur
 47. Reguła Jarosław
 48. Reszelski Piotr
 49. Rudziński Janusz
 50. Rzucidło Jacek
 51. Skotnicki Krzysztof
 52. Skórski Marek
 53. Słowik Jakub
 54. Smoczyński Marian
 55. Sobański Andrzej
 56. Sowier Aleksander
 57. Surwiło Jacek
 58. Tilszer Andrzej
 59. Toborek Tomasz
 60. Tyrawski Paweł
 61. Warczyński Piotr
 62. Wosiewicz Piotr
 63. Woźniak Beata
 64. Wysokiński Antoni
 65. Zając Andrzej
 66. Ziółkowski Bartłomiej
 67. Zyśko Bogusław
 68. Żołna Zbigniew