Wydane dyplomy z ECPW

Lista osób, które otrzymały Dyplom Umiejętności Wykonywania Badań Endoskopowych PTG-E w zakresie ECPW

Aktualizacja 16 czerwca 2016 roku

 1. Antkowiak Ryszard
 2. Babski Paweł
 3. Besser Przemysław
 4. Bołdys Hubert
 5. Buszkiewicz Marek
 6. Czyżak Mirosław
 7. Dubowik Michał
 8. Dziekan Robert
 9. Feszak Jarosław
 10. Furtak Jarosław
 11. Gietka Wojciech
 12. Gil Jerzy
 13. Gonciarz Maciej
 14. Grodzieński Romuald
 15. Groszewski Krzysztof
 16. Jałocha Waldemar
 17. Jarosz Olgierd
 18. Kamiński Witold
 19. Karaś Jacek
 20. Kąkol Dariusz
 21. Kielek Sławomir
 22. Kilisiński Wojciech
 23. Killar Grzegorz
 24. Kohut Maciej
 25. Kosmala Wojciech
 26. Kralisz Maciej
 27. Krupa Łukasz
 28. Kujawski Krzysztof
 29. Łaszewicz Wiktor
 30. Massopust Roman
 31. Miezianko Marek
 32. Milewczyk Marek
 33. Mittlener Stanisław
 34. Nowak Andrzej
 35. Nowakowska-Duława Ewa
 36. Pachlewski Jacek
 37. Pastuszak Marek
 38. Pazurek Marek
 39. Pertkiewicz Jan
 40. Petryka Robert
 41. Pracki Michał
 42. Prokop Bogdan
 43. Reguła Jarosław
 44. Reszelski Piotr
 45. Rudziński Janusz
 46. Rzucidło Jacek
 47. Skotnicki Krzysztof
 48. Skórski Marek
 49. Słowik Jakub
 50. Smoczyński Marian
 51. Sobański Andrzej
 52. Sowier Aleksander
 53. Surwiło Jacek
 54. Tilszer Andrzej
 55. Toborek Tomasz
 56. Tyrawski Paweł
 57. Woźniak Beata
 58. Wysokiński Antoni
 59. Zając Andrzej
 60. Ziółkowski Bartłomiej
 61. Zyśko Bogusław
 62. Żołna Zbigniew