Wydane dyplomy z ECPW

Lista osób, które otrzymały Dyplom Umiejętności Wykonywania Badań Endoskopowych PTG-E w zakresie ECPW

Aktualizacja 16 czerwca 2016 roku

 1. Antkowiak Ryszard
 2. Babski Paweł
 3. Besser Przemysław
 4. Bołdys Hubert
 5. Buszkiewicz Marek
 6. Czyżak Mirosław
 7. Dubowik Michał
 8. Dziekan Robert
 9. Feszak Jarosław
 10. Furtak Jarosław
 11. Gietka Wojciech
 12. Gil Jerzy
 13. Gonciarz Maciej
 14. Grodzieński Romuald
 15. Groszewski Krzysztof
 16. Jałocha Waldemar
 17. Jarosz Olgierd
 18. Kamiński Witold
 19. Karaś Jacek
 20. Kąkol Dariusz
 21. Kielek Sławomir
 22. Kierzkiewicz Maciej
 23. Kilisiński Wojciech
 24. Killar Grzegorz
 25. Kohut Maciej
 26. Kosmala Wojciech
 27. Kralisz Maciej
 28. Krupa Łukasz
 29. Kujawski Krzysztof
 30. Łaszewicz Wiktor
 31. Marczyński Witold
 32. Massopust Roman
 33. Miezianko Marek
 34. Milewczyk Marek
 35. Mittlener Stanisław
 36. Nowak Andrzej
 37. Nowakowska-Duława Ewa
 38. Pachlewski Jacek
 39. Pastuszak Marek
 40. Pazurek Marek
 41. Pertkiewicz Jan
 42. Petryka Robert
 43. Pracki Michał
 44. Prokop Bogdan
 45. Raiter Artur
 46. Reguła Jarosław
 47. Reszelski Piotr
 48. Rudziński Janusz
 49. Rzucidło Jacek
 50. Skotnicki Krzysztof
 51. Skórski Marek
 52. Słowik Jakub
 53. Smoczyński Marian
 54. Sobański Andrzej
 55. Sowier Aleksander
 56. Surwiło Jacek
 57. Tilszer Andrzej
 58. Toborek Tomasz
 59. Tyrawski Paweł
 60. Warczyński Piotr
 61. Wosiewicz Piotr
 62. Woźniak Beata
 63. Wysokiński Antoni
 64. Zając Andrzej
 65. Ziółkowski Bartłomiej
 66. Zyśko Bogusław
 67. Żołna Zbigniew