29.08.2018
Wsparcie PTG-E dla najbardziej aktywnych członków grupy Rising Star.

Przypominamy, że rok temu Zarząd PTG-E podjął uchwałę w myśl której raz w roku PTG-e ponosiłoby koszt opłaty zjazdowej na konferencji zagranicznej dla członków grupy Rising Stars.Dzięki uchwale pięciu najbardziej aktywnie działających członków grupy Rising Stars może mieć raz w roku opłacone fee na konferencję zagraniczną, Kandydatury należy zgłaszać e-mailem na adres biuro@ptg-e.org.pl