Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa Chirurgów Polskich

Quality indicators for endoscopic retrograde cholangiopancreatography – guidelines from the Polish Society of Gastroenterology and the Association of Polish Surgeons

Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej -> zobacz