Wskaźniki jakości endoskopii

Wskaźniki jakości w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego – wytyczne grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Quality indicators for upper gastrointenstinal endoscopy – guidelines from the tascforce of The Polish Society of Gastroenterology

Wskaźniki jakości endoskopii -> zobacz