03.09.2018
Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii