Członkowie PTG-E, którzy nie maja jeszcze swojego loginu i hasła, powinni zwrócić się do sekretariatu swojego oddziału.
Oddziały PTG-E przesyłają do Administratora listy (z numerami pozwolenia wykonywania zawodu) nowych Członków po weryfikacji wpłaconych składek, następnie Administrator nadaje login i hasło każdemu z Członków.