07.04.2017
Ustalenia dotyczące Kongresu PTG-E w 2018 roku

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Zarząd PTG-E jednogłośnie przyjął wniosek powierzenia organizacji Kongresu PTG-E w roku 2018 ośrodkowi kierowanemu przez panią profesor Grażynę Rydzewską.

Kongres odbędzie się w dniach: 20-22 września 2018 r. w Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej w Warszawie. Na organizatora wykonawczego została wybrana firma Termedia.