20.07.2017
Szkolenie z IBD w Wiedniu - prosimy o zgłaszanie kandydatów
Źródło: https://www.ecco-ibd.eu/index.php/education/ibd-course.html

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15 lutego 2018 r. w Wiedniu (tuż przed Kongresem ECCO) odbędzie się intensywny kurs z zakresu IBD dla młodych lekarzy specjalizujących się w gastroenterologii.

Dokładne informacje pod linkiem  https://www.ecco-ibd.eu/index.php/education/ibd-course.html

Kandydaci, młodzi lekarze, musza spełnić następujące wymagania:
•    podanie do biura ECCO,
•    CV z dokładnymi danymi miejsca pracy, stanowiska i danych kontaktowych
•    opłacone składki członkowskie do roku 2018 włącznie
•    znajomość angielskiego pozwalająca na udział w kursie,
•    przynajmniej trzeci rok stażu i przynajmniej rok doświadczenia na Gastroenterologii

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii może zgłosić dwie osoby (plus jedną w rezerwie).
Proszę nadsyłać na adres biura Zarządu dane swoich kandydatów (oraz skany pełnej potrzebnej dokumentacji). Rozpatrzone będą wyłącznie kompletne wnioski, a wybrane przez Zarząd osoby zostaną zgłoszone do ECCO.
Termin zgłoszenia kandydatów to dzień 1 września 2017 r.