Statut

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia

„POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII”

z siedzibą w Warszawie

po zmianach uchwalonych dnia 12 czerwca 2010r.

 

Zarząd Stowarzyszenia  „POLSKIE TOWARZYSTWO GASTROENTEROLOGII” z siedzibą w hWarszawie oświadcza na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 121, poz. 770 z 1997 i Dz. U. nr 121, poz. 770 z 1997 i Dz. U. nr 114, poz. 1194 z 2000 roku), że jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia „POLSKIE TOWARZYSTWO GASTROENTEROLOGII” z siedzibą w Warszawie brzmi:

„STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII w formacie pdf)