Sekcja Hepatologiczna

RADA SEKCJI

Prezes rady Sekcji
Piotr Milkiewicz

Rada Sekcji
Andrzej Cieśla
Małgorzata Ferenc
Ireneusz Gierbliński
Krzysztof Gutkowski
Andrzej Habior
Marek Hartleb
Tomasz Mach
Grzegorz Naprawa
Aldona Mularczyk
Andrzej Prystupa
Ewa Wunsch
Joanna Raszeja-Wyszomirska
Piotr Socha
Michał Wasilewicz

ZARZĄD SEKCJI

Przewodniczący
Marek Hartleb

Zastępca przewodniczącego
Halina Cichoż-Lach

Sekretarz
Małgorzata Ferenc

Członek Zarządu
Andrzej Habior

 

Regulamin Sekcji

Zgłoszenie członkostwa w Sekcji Hepatologicznej PTG-E

Przydatne linki