Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego

Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego – rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma – recommendations of Hepatological Group of Polish Society of Gastroenterology

Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego -> zobacz