Postępowanie z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (2013)

Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Guidelines for the management of ulcerative colitis. Recommendations of the Working Group of the Polish National Consultant in Gastroenterology and the Polish Society of Gastroenterology

Piotr Eder , Michał Łodyga , LilianaŁykowska-Szuber , Witold Bartnik , Marek Durlik , Maciej Gonciarz , Maria Kłopocka , Krzysztof Linke , Ewa Małecka-Panas , Piotr Radwan , Grażyna Rydzewska

Prz Gastroenterol 2013; 8 (1): 1–20