18.02.2020
Organizatorzy konferencji 7th Gastro Update Europe przyznali 5 biletow wstępu bez opłaty dla członków PTG-E. Zgłoszenia proszę przysyłać mailem na adres biuro@ptg-e.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń