Oddziały

Oddział Białostocki

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr n. med. Justyna Wasielica-Berger

Kontakt:

tel.: 85/746 82 34
faks: 85/746 85 06
email: ptgebialystok@gmail.com
email: jwasielica@o2.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok

Oddział Dolnośląski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka

Kontakt:

tel.: 71 733 21 20
email: elzbieta.poniewierka@gmail.com
www: http://ptge.wroclaw.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Oddział Gdański

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

dr med. Maria Janiak

Kontakt:

tel.: 58 349 36 40
faks: 58 349 36 50
email PTGE.Gdansk@gmail.com
email marj@gumed.edu.pl
www: www.gastro.gumed.edu.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Centrum Medycyny Inwazyjnej
Klinka Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Oddział Krakowski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach

Kontakt:

tel.: 12 424 73 40
email tmach@su.krakow.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Katedra Gastroenterologii, Hepatologii
i Chorób Zakaźnych UJ CM
ul. Śniadeckich 5
31-153 Kraków

Oddział Kujawsko-Pomorski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

dr hab. n. med. Grażyna Mierzwa

Kontakt:

tel.: 52 365 51 05
email: mierzwagrazyna@wp.pl


www: www.gastrologia.bydgoszcz.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Centrum Endoskopii Zabiegowej
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

Oddział Lubelski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr n. med. Mariusz Szczerbiński

Kontakt:

tel.: 81 724 45 35
tel: 81 724 46 73
email szczerbin@mp.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Klinika i Katedra Gastroenterologii
UM w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

Oddział Łódzki

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska

Kontakt:

tel.: 42 678 64 80
email gastrologia@umed.lodz.pl
email: anita@sofcom.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi im. N. Barlickiego
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź.

Konto Łódzkiego Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii:

Bank Zachodni WBK S.A. nr 84 1090 1304 0000 0000 3001 1447

Oddział Podkarpacki

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

dr Łucja Puszko

Kontakt:

tel.: 17 866 46 07
email: lucja.puszko@gmail.com

Siedziba Zarządu Oddziału:

Szpital Wojewódzki Nr 2;
Im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Oddział Gastroenterologii i Centralna Pracownia Endoskopii;
ul. Lwowska 60; 30-301 Rzeszów

Oddział Poznański

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

dr n. med. Liliana Łykowska - Szuber

Kontakt:

tel.: 691 898 459
faks: 61 869 13 14
email lszuber@wp.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego U.M. w Poznaniu
Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

Oddział Śląski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

Kontakt:

tel.: 32 789 44 01
tel.: 32 789 44 18
faks: 32 789 44 02
email ptge@csk.katowice.pl
email mhartleb@sum.edu.pl


www: www.PTG-E-Katowice.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii SUM
ul. Medyków 14
40-752 Katowice

Oddział Świętokrzyski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr n. med. Krzysztof Bartosz

Kontakt:

tel.: 41 344 41 43
faks: 41 344 41 43
email krzysztof.bartosz54@gmail.com

Siedziba Zarządu Oddziału:

Świętokrzyska Izba Lekarska
ul. Wojska Polskiego 52
25-389 Kielce

Oddział Warszawski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Kontakt:

tel.: 22 842 21 71
email: m.jarosz@brodnowski.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa

Oddział Zachodniopomorski

Przewodniczący Zarządu Oddziału:

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

Kontakt:

email: annamwk@wp.pl
www: http://ptg-e-szczecin.pl

Siedziba Zarządu Oddziału:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
70-382 Szczecin