2017

 • Maciej Gonciarz, Dawid Szkudłapski, Aldona Mularczyk, Piotr Radwan, Maria Kłopocka, Witold Bartnik, Grażyna Rydzewska, Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego Lekarz POZ, luty 2017, tom III, Zeszyt 1, s. 1-11
 • Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska, Ostre zapalenie trzustki, w: Wybrane algorytmy postępowania w chorobach układu trawiennego, [red] Barbara Skrzydło-Radomańska, Termedia Poznań 2017, s.199-209
 • Lipiński M, Rydzewska G, Foltyn W, Andrysiak-Mamos E, Bałdys-Waligórska A, Bednarczuk T, Blicharz-Dorniak J, Bolanowski M, Boratyn-Nowicka A, Borowska M, Cichocki A, Ćwikła JB, Falconi M, Handkiewicz-Junak D, Hubalewska-Dydejczyk A, Jarząb B, Junik R, Kajdaniuk D, Kamiński G, Kolasińska-Ćwikła A, Kowalska A, Król R, Królicki L, Kunikowska J, Kuśnierz K, Lampe P, Lange D, Lewczuk-Myślicka A, Lewiński A, Londzin-Olesik M, Marek B, Nasierowska-Guttmejer A, Nowakowska-Duława E, Pilch-Kowalczyk J, Poczkaj K, Rosiek V, Ruchała M, Siemińska L, Sowa-Staszczak A, Starzyńska T, Steinhof-Radwańska K, Strzelczyk J, Sworczak K, Syrenicz A, Szawłowski A, Szczepkowski M, Wachuła E, Zajęcki W, Zemczak A, Zgliczyński W, Kos-Kudła B. Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms, including gastrinoma - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017;68(2):138-153.
 • Szczeklik K, Pytko-Polończyk J, Cibor D, Owczarek D, Mach T. Oral mucosa lesions in patients with active Crohn’s disease - a prospective study. PrzeglLek. 2017;74(2):57-61.
 • Moniuszko A, Głuszek S, Rydzewska G., Rapid fecal calprotectin test for prediction of mucosal inflammation in ulcerative colitis and Crohn disease: a prospective cohort study. Pol Arch Intern Med. 2017 May 31;127(5):312-318.
 • Mazur-Bialy A, Bilski J, Wojcik D, Brzozowski B, Surmiak M, Hubalewska-Mazgaj M, Chmura A, Magierowski M, Magierowska K, Mach T, Brzozowski T. Beneficial effect of voluntary exercise on experimental colitis in mice fed high fat diet. Role of irisin, adiponectin and proinflammatory biomarkers. Nutrients 2017 Apr 20;9(4). pii: E410.
 • Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska, Immature granulocytes predict severe acute pancreatitis independently of systemic inflammatory response syndrome,  Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 140–144
 • Tadeusz Tacikowski, Sa’eed Bawa, Danuta Gajewska, Joanna Myszkowska-Ryciak, Jacek Bujko, Grażyna Rydzewska, Current prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with dyspepsia treated in Warsaw, Poland Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 135–139
 • Andrzej Moniuszko, Grażyna Rydzewska, The effect of cyclic rifaximin therapy on symptoms of diverticular disease from the perspective of the gastroenterology outpatient clinic: a “real-life” study, Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 145–151
 • Bilski J, Mazur-Bialy A, Wojcik D, Zahradnik-Bilska J, Brzozowski B, Magierowski M, Mach T, Magierowska K, Brzozowski T. The Role of Intestinal Alkaline Phosphatase in Inflammatory Disorders of Gastrointestinal Tract. Mediators Inflamm. 2017; 2017:9074601.
 • Mach T, Szczeklik K. Crohn’s disease and its oral manifestation. J Gastroenterol Hepatol Endosc. 2017;2(2):1012.Short communication.
 • Katarzyna Borycka-Kiciak, Tomasz Banasiewicz, Grażyna Rydzewska, Butyric acid – a well-known molecule revisited, Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 83–89
 • Mokrowiecka A., Veits L., Falkeis C., Musial J., Kordek R., Lochowski M., Kozak J., Wierzchniewska-Lawska A., Vieth M., Malecka-Panas E.Expression profiles of cancer stem markers:CD133,CD44, Musashi-1 and EpCAM in the cardiac mucosa-Barrett’s esophagus-early esophageal adenocarcinoma-advanced esophageal adenocarcinoma sequence.Pathology-research and practice, 2017, 213, 205-209

 • Salaga M., Mokrowiecka A., Zielińska M., Małecka-Panas E., Kordek R., Kamysz E., FichnaJ.New Peptide Inhibitor of Dipeptidyl Peptidase IV, EMDB-1 Extends the half-life of GLP-2 and attenuates colitis in mice after topical administration J Pharmacol Experiment Ther 2017, 363, 92-103

 • Rosendahl J., Kursten H., Hegyi E., Malecka-Panas E et al .Genome-wide association study identifies inversion in the CTRB1-CTRB2 locus to modify risk for alcoholic and non-alcoholic chronic pancreatitis.Gut, 2017, Jul 28

 • Issa Y., Hjalmar Santvoort, Fockens P et al Doagnosis and treatment in chronic pancreatitis:an international survey and case vignette study.HPB, 2017, Aug 15

 • Durko Ł., Włodarski W., Stasikowska-Kanicka O., Wągrowska-Danilewicz M., Danilewicz M., Hogendorf P., Strzelczyk J, Małecka-Panas E.Expression and Clinical significance of cancer stem cel markers CD24, CD44 and CD133 in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma and Chronic Pancreatitis, Disease Markers, 2017

 • Sałaga M., Mokrowiecka A., Jacenik D., Cygankiewicz AI., Małecka-Panas E., Kordek R., Krajewska WM., Sobocinska MK., Kamysz E, FichnaJ.Systemic Administration of Sialorphin Attenuates Experimental Colitis in Mice via Interaction with Mu and Kappa Opioid Receptors J Crohn Colitis 2017, 1-11

 • Campa D., Pastore M., Capurso G., Talar-Wojnarowska R., Malecka-Panas E et al. Do pancreatic cancer and chronić pancreatitis share the ame genetic risk factors a PANcreatic Disease Research (PANDoRA) consortium investigation.Int J Cancer 2017, Sep 15

 • Chrobak-Bień J., Gawor A., Paplaczyk M., Małecka-Panas E.Analysis of factors affecting the quality of life of those suffering from Crohn’s dsease.PolPrzeglChir 2017, Aug 31 89 (4):16-22

 • Jacenik D., Cygankiewicz A., Fichna J., Mokrowiecka A., Małecka-Panas E, Krajewska WM.Estrogensignalling deregulation related with local immune response modulation in irritable bowel syndrome. Moll Cell Endocrinol 2017, Jul 31

 • Bartnik W: Choroby przewodu pokarmowego – postępy 2016/2017. Medycyna Praktyczna 2017; 9: str.
 • Bartnik W, Wejman J: Redakcja „Atlasu kliniczno-patologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit, wydanie II uaktualnione” i autorstwo / współautorstwo kilku rozdziałów. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2017.
 • Maciej Gonciarz, Dawid Szkudłapski, Aldona Mularczyk, Piotr Radwan, Maria Kłopocka, Witold Bartnik, Grażyna Rydzewska, Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego Lekarz POZ, luty 2017, tom III, Zeszyt 1, s. 1-11
 • Pruszczyk P, Tomaszuk-Kazberuk A, Słowik A, Drwila R, Rydzewska G, Filipiak KJ, Gaciong Z, Kaźmierczak J, Marczyński W, Windyga J, Kobayashi A, Stepińska J. Management of bleeding or urgent interventions in patients treated with direct oral anticoagulants (DOACs) - 2017 management proposals in Poland. Pol Arch Intern Med. 2017 Mar 15.
 • Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Jerzy Wiśniewski, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Elevatedsystemic interleukin-7 in patients with colorectalcancer and individualsat high risk of cancer: association with lymphnodeinvolvement and tumor location in the right colon
  CancerImmunol.Immunother. 2017 Vol.66 no.2; s.171-179

 

 •  Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Systemic interleukin-9 in inflammatoryboweldisease: association with mucosalhealing in ulcerative colitis
  World J.Gastroenterol. 2017 Vol.23 no.22; s.4039-4046
 • Wilcox MH, Gerding DN, Poxton IR, Kelly C, Nathan R, Birch T, Cornely OA, Rahav G, Bouza E, Lee C, Jenkin G, Jensen W, Kim YS, Yoshida J, Gabryelski L, Pedley A, Eves K, Tipping R, Guris D, Kartsonis N, Dorr MB; MODIFY I and MODIFY II Investigators, Bezlotoxumab for Prevention of Recurrent Clostridium difficile Infection, N Engl J Med. 2017 Jan 26;376(4):305-317

 

2016

 • Grazyna Rydzewska, and Michal Lipinski, Biosimilars in Gastroenterology- An Important Moment in the Treatment of Inflammatory Bowel Diseases, J Gastroenterol Disord Ther 2016, 3: 124
 • Panufnik P, Maciejewska K, Rydzewska G, Zastosowanie diety low FODMAP w zespole jelita nadwrażliwego, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 68-70
 • Krakowska-Stasiak M, Cibor D, Sałapa K, Owczarek D, Mach T. Impact of body weight on clinical symptoms and endoscopic changes in patients with gastroesophageal reflux disease. PrzeglLek 2016;73(5):271-275.
 • Ciećko-Michalska I, Wierzbicka-Tutka I, Szczepanek M, Fedak D, Mach T. Czy stężenie cytokin może być markerem aktywności nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz służyć do ich róznicowania? Przegl Lek 2016;73(5):301-304.
 • Brzozowski B, Mazur-Biały, Pajdo R, Kwiecień S, Bilski J, Zwolińska-Wcisło M, Mach T, Brzozowski T. Mechanisms by whichStressAffects the Experimental and ClinicalInflammatoryBowelDisease (IBD). Role of Brain-Gut Axis. Curr. Neuropharmacol. 2016;14(8):892-900.
 • Przybylska-Feluś M, Furgała A, Kaszuba-Zwoińska, Thor P, Mach T, Zwolińska-Wcisło M. Ghrelin, pancreatic polypeptide plasma concentrations and gastric myoelectric activity in celiac disease. Folia Med. Crac. 2016; 56(2): 57-72.
 • Mach T. Czynniki prognostyczne w alkoholowym zapaleniu wątroby. Hepatologia 2016;15:105.
 • Domagała-Rodacka R, Cibor D, Szczeklik K, Rodacki T, Mach T, Owczarek D. Gastrointestinal tract as a side-effect target of medications. Przegl Lek 2016;73(9):652-658.
 • Hartleb M, Milkiewicz P, Mach T, Cichoż-Lach H. Zakażenie HCV — epidemiologia, wyzwania diagnostyczne i szanse stworzone przez nowe terapie. Gastroenterologia Kliniczna 2016;8(3):75-84.
 • Brzozowski B, Mazur-Bialy A, Pajdo R, Kwiecien S, Bilski J, Zwolinska-Wcislo M, Mach T, Brzozowski T. Mechanisms by which Stress Affects the Experimental and Clinical Inflammatory Bowel Disease (IBD): Role of Brain-Gut Axis.CurrNeuropharmacol. 2016;14(8):892-900.
 • Gasiorowska A., Talar-Wojnarowska R., Kaczka A., Borkowska A., Czupryniak L., Małecka-Panas E.Subclinical Inflammation and Endothelial Dysfunction in Patients with chronić pancreatitis and newly diagnosed pancreatic Cancer.Dig.DisSci 2016, Apr 61 (4), 1121-9

 • Talar-Wojnarowska R., Gąsiorowska A.,Olakowski M., Dranka-Bojarowska D., Lampe P., Smolarz B, Małecka-Panas E.Analysis of XRCC2 and XRCC3 gene plymorphism in pancreatic cancer.Biomed Rep 2016, Feb 4,2,236-240

 • Martinez-Moneo E., Stigliano S., Hedstrom A., Kaczka A., Malvik M., Waldthaler A., Maissoneuve P., Simon P., CapursoG.Deficiency of fat-soluble vitamins in chronićpancreatitis:A systemic review and meta-analysis.Pancreatology, 2016, 16 (6) 988-994

 • Kozak A, Talar-Wojnarowska R., Kaczka A., Borkowska A., Czupryniak L., Małecka-Panas E., GąsiorowskaA.Utility of different serum fibrosis markers in diagnosingpatients with chronic pancreatitis and pancreatic adenocarcinoma.World J GastrointestOncol, 2016, 8,8,635-641

 • Woźniak M., BodułaA.,Małecka-Panas E., Talar-Wojnarowska R.Częstość występowania niedokrwistości u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia nieswoistych chorób zapalnych jelit, Terapia, 2016, 24, 12 (347)25-30

 • Danuta Domżał-Magrowska, Marek K. Kowalski, Piotr Szcześniak, Magdalena Bulska, Daria Orszulak-Michalak, Ewa Małecka-Panas.Theprevalence of celiacdisease in patients with irritable bowel syndrome and itssubtypes. Gastroenterology Rev 2016; 11 (4): 276–281

 • Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Szymon Wieczorek, Robert Dudkowiak, Maria Jasińska, Elżbieta Poniewierka.: 13C-methacetin breathtesting in patients with non-alcoholicfattyliverdisease, Advances in Clinical and ExperimentalMedicine2016 Vol.25 no.1; s.77-81
 • Jan Biegus, Robert Zymliński, Mateusz Sokolski, Paweł Siwołowski, Piotr Gajewski, Sylwia Nawrocka-Millward, Elżbieta Poniewierka, Ewa A. Jankowska, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski.: Impairedhepato-renalfunctiondefined by the MELD XI score as prognosticator in acuteheartfailure,EuropeanJournal of HeartFailure2016 Vol.18 no.12; s.1518-1521
 • Monika Kukulska, Izabela Smoła, Agnieszka Hałoń, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani.: A case of severeulcerative colitis with colonicdilatationcaused by renalmucinoustubular and spindlecell carcinoma, EurasianJournal of Hepato-Gastroenterology 2016 Vol.16 no.2; s.190-193
 • Monika Kukulska, Izabela Smoła, Iga Gromny, Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski.: Watermelonstomach as the first symptom of livercirrhosis, Gastroenterology and Hepatology 2016 Vol.70 no.5; s.422-425
 • Robert Dudkowiak, Anna Gryglas, Elżbieta Poniewierka.: The role of diet and antioxidants in the prevention of Alzheimer'sdisease, Journal of MedicalScience 2016 Vol.85 no.3; s.205-212
 • Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Anna Sadakierska-Chudy.: Diseaseduration and age influence CARD15 expression in Crohn'sdisease, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online) 2016 Vol.70; s.10-13
 • Atreya R, Bloom S, Scaldaferri F, Gerardi V, Admyre C, Karlsson Å, Knittel T, Kowalski J, Lukas M, Löfberg R, Nancey S, Petryka R, Rydzewska G, Schnabel R, Seidler U, Neurath M, Hawkey C.:   Clinical effects of a topically applied Toll-like receptor 9 agonist in active moderate-to-severe Ulcerative Colitis, J Crohns Colitis. 2016 May 20. pii: jjw103.
 • Walecka I., Wieczorek M., Rydzewska G., Zmiany skórne w chorobach układu pokarmowego, Dermatol Dypl; 2016; 3(7); 36-46
 • Rydzewska G., Fidaksomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium Difficile (Fidaxomycin in the treatment of Clostridium Difficile infection), Forum Zakażeń, Zeszyt 2, tom 7, 2016, s.93-96.
 • Rosołowski M, Lipiński M, Dobosz M, Durlik M, Głuszek S, Kuśnierz K, Lampe P, Małecka-Panas E, Nowakowska-Duława E, Nowak-Niezgoda M, Radomańska B, Talar-Wojnarowska R, Wereszczyńska-Siemiątkowska U, Rydzewska G., Management of acute pancreatitis (AP) - Polish Pancreatic Club recommendations, Prz Gastroenterol. 2016;11(2):65-72.
 • Kłos. J, Lipiński M, Rydzewska G, Leczenie choroby refleksowej przełyku – co nowego?, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 6, 9-11
 • Kadaj-Lipka R, Rydzewska G, Krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – diagnostyka i leczenie, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 12-18
 • Bednarczuk A, Maruszak A, Rydzewska G, Endoskopowe metody leczenia otyłości, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 19-24
  Moniuszko A, Rydzewska G, Rola mikrobiomu jelitowego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s.25-29
 • Szydlarska D, Jakubowska A, Moniuszko A, Rydzewska G, Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 38, 40-43
 • Powalski G, Lipiński M, Rydzewska G, Postępowanie po polipektomii polipów jelita grubego, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 51-54
  Zielińska E, Jesionowski M, Rydzewska G, Kliniczne zastosowania terlipresyny w gastroenterologii, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 55-57
 • Degowska M, Rydzewska G, Incydentaloma w trzustce – zasady postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 64-67
 • Panufnik P, Maciejewska K, Rydzewska G, Dieta bezglutenowa – fakty i mity, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 71-73
 • Rydzewska G, Lipiński M, Inhibitor pompy protonowej nowej generacji – dekslanzoprazol, Świat Medycyny, wrzesień 2016, nr 9 (184), s. 8, 11-13
 • Rydzewska G., Markers of autonomic nervous system impairment in celiac disease: we know the questions to ask but we still do not hale answers, Pol Arch Med. Wewn. 2016; 126(11): 845-846 Published online November 30, 2016
 • Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, Cicha M, Rydzewska G., Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR) in patients with acute pancreatitis (AP) - Progress in prediction of AP severity, Pancreatology, 2016 Nov 25. pii: S1424-3903(16)31245-5
 • Rydzewska G., Lipinski M., Biosimilars in Gastroenterology- An Important Moment in the Treatment of Inflammatory Bowel Diseases, J Gastroenterol Disord Ther 2016, 3: 124
 • Ostrowski J, Paziewska A, Lazowska I, Ambrozkiewicz F, Goryca K, Kulecka M, Rawa T, Karczmarski J, Dabrowska M, Zeber-Lubecka N, Tomecki R, Kluska A, Balabas A, Piatkowska M, Paczkowska K, Kierkus J, Socha P, Lodyga M, Rydzewska G, Klopocka M, Mierzwa G, Iwanczak B, Krzesiek E, Bak-Drabik K, Walkowiak J, Klincewicz B, Radwan P, Grzybowska-Chlebowczyk U, Landowski P, Jankowska A, Korczowski B, Starzynska T, Albrecht P, Mikula M,  Genetic architecture differences between pediatric and adult-onset inflammatory bowel diseases in the Polish population Sci Rep. 2016 Dec 23;6:39831 

2015

 • Maciejewska K, Rydzewska G., Choroba trzewna u dorosłych, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 193
 • Barbara Włodarczyk, Marek Pazurek, Renata Talar-Wojnarowska, Ewa Małecka-Panas, Zastosowanie enteroskopii dwubalonowej w diagnostyce chorób jelita cienkiego, Wiadomości Lekarskie, Tom LXVIII, 2015, Nr 1, s.20-25
 • Łodyga M., Eder P., Bartnik W.,Gonciarz M.,Kłopocka M., Linke K., Małecka-Panas E., Radwan P., Rydzewska G., New pharmaceuticals  in  inflammatory bowel disease, Prz Gastroenterol. 2015;10(2):57-60. Epub 2015 Jul 1.
 • Miśkiewicz A., Szparecki G., Durlik M., Rydzewska G., Ziobrowski I., Górska R., The Q705K and F359L Single-Nucleotide Polymorphisms of NOD-Like Receptor Signaling Pathway: Association with Chronic Pancreatitis, Pancreatic Cancer, and Periodontitis, Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2015 Dec;63(6):485-94. Epub 2015 Aug 8.
 • Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, Rydzewska G., Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin as an early predictor of disease severity and mortality in acute pancreatitis, Pancreas. 2015 Apr; 44(3): 448-52. 
 • Rydzewska G., Farmakoterapia zakażeń Clostridium difficile, Forum Zakażeń;2015; 6(5); Zeszyt 5; 311- 317
 • Czyżewska A., Rydzewska G., Choroba refluksowa - wybrane aspekty diagnostyki i leczenia, Terapia.2015; Nr 6, z.1 (324), Czerwiec 2015;7-13
 • Kaniewska M, Rydzewska G., Niedokrwistość z niedoboru żelaza w chorobach układu pokarmowego - kiedy leczymy preparatami dożylnymi żelaza, Terapia.2015; Nr 6 ,z.1 (324), Czerwiec 2015;23-29
 • Maciejewska K, Rydzewska G., Choroba trzewna u dorosłych, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 193
 • Stępień B, Rydzewska G., Dynamika zmian fibrynogenu w prognozowanym lekkim i ciężkim zapaleniu trzustki u ludzi, Postępy Progress in Medicine; 2015; Nr 8B; sierpień 2015 tom XXVI;42-47
 • Pęksa A., Rydzewska G., Wybrane aspekty dotyczące żywienia w chorobach układu pokarmowego, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 64-68
 • Starczewska E,Rydzewska G., Diagnostyka i leczenie zaparć, Terapia.2015; Nr 6, z.1 (324),Czerwiec 2015; 59-63
  Karłowicz K, Bednarczuk A, Rydzewska G., Zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO), Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015;30-35
 • Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, Rydzewska G., Fluid resuscitation in acute pancreatitis: Normal saline orlactated Ringer's solution?, World J Gastroenterol. 2015 Aug 21;21(31):9367-72.
 • Stępień B, Piotrowicz G, Rydewska G., Choroba uchyłkowa, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 51-56
 • Kadaj-Lipka R, Rydzewska G., Zespół jelita nadwrażiwego(IBS) - diagnostyka i leczenie, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 44-49
 • Lech E, Lipiński M, Rydzewska G., Biegunka - objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 39-43
 • Sandborn WJ., Colombel JF., Rutgeerts P., Brown K., Sakov A., Haviv A., Feagan BG, Vermeire S, Beart F, Dupas JL, Bouhnik Y, Bonaz B, Hebuterne X, Allez M, Israeli E, Fraser G, Segol O, Fishman S, Lehat A, Melzer E, Pallone F, Campieri M, Gasbarrini A, Kohn A, Vecchi M, Ponsioen C, Van der Woude J, Rydzewska G., Match T, Paradowski L, Wright JP, Watermeyer GA, Pettengell KE, Mahomed AD, Prins MJ, Diaz JP, Texonera C, Gisbert J, Hinojosa J, Garcia FG, Sanchez VG, Parkes M, Probert C, Leiper K, Nwokolo C, Mayberry J, Bloom S,  A phase II study of laquinimod in Crohn's disease, INFLAMMATORY BOWEL DISEASES; 2015; nr 64; 1227-1235
 • Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Dorota Diakowska, Bartosz Kapturkiewicz, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Nampt/PBEF/visfatinupregulation in colorectaltumors, mirrored in normaltissue and wholeblood of colorectalcancerpatients, isassociated with metastasis, hypoxia, IL1β, and anemia, BioMedRes.Int. 2015 Vol.2015; art.ID 523930 [12 s.]

2014

 • Grażyna Gościniak, Monika Biernat, Joanna Grabińska, Aldona Bińkowska, Elżbieta Poniewierka, Barbara Iwańczak.: The antimicriobialsusceptibility of Helicobacterpyloristrainsisolated from children and adults with primaryinfection in the Lower Silesia Region, Poland, PolishJournal of Microbiology2014 Vol.63 no.1; s.57-61
 • Golik, Magdalena; Kurek, Marzena; Poteralska, Aneta; Bieniek, Ewa; Marynka, Anna; Pabich, Grazyna; Liebert,         Ariel; Klopocka, Maria; Working Group Guidelines on the nursing roles in caring for patients with Crohn's disease and ulcerative colitis in Poland.Przeglad gastroenterologiczny; 2014; Tom: 9 I: 4 s: 179-93  – 15 p
 • Serwańska-Świętek M, Degowska M, Patena K, Perkowska A, Durlik M, Rydzewska G, Rydzewski A. Endoscopic ultrasound-guided biopsy of pancreas in simultaneous pancreas-kidney transplant recipient: case report.Transplantation. 2014 Sep 15;98(5):e42-3. 
 • Rosołowski M, Hartleb M, Marek T, Milewski J, Linke K, Wallner G, Dąbrowski A, Rydzewska G; Therapeutic and prophylactic management of bleeding from oesophageal and gastric varices - recommendations of the Working Group of the National Consultant for Gastroenterology.Przegląd Gastroenterologiczny 2014;9(2):63-8. -  15 p
 • Mularczyk A, Gonciarz M, Bartnik W, Durlik M, Eder P, Gąsiorowska A, Linke K, Lodyga M, Lykowska-Szuber L, Małecka-Panas E, Pawlik M, Radwan P, Rydzewska G. Biosimilar medicines - their use in the treatment of inflammatory bowel diseases. Position statement of the Working Group of the Polish National Consultant in Gastroenterology.Przegląd Gastroenterologiczny. 2014;9(1):1-3. – 15 p
 • Jahnz-Rozyk K, Wiesik-Szewczyk E; Grupa Ekspertów. [The Polish Task Force position statement on safety of biologic treatment with monoclonal antibodies and soluble receptors. Pol Merkur Lekarski. 2014 Jul;37(217):5-9. Polish - 7 p
 • Serwańska-Świętek M, Degowska M, Patena K, Perkowska A, Durlik M, Rydzewska G, Rydzewski A. Endoscopic ultrasound-guided biopsy of pancreas in simultaneous pancreas-kidney transplant recipient: case report.Transplantation. 2014 Sep 15;98(5):e42-3. 
 • Maravi-Poma, E.; Patchen Dellinger, E.; Forsmark, C. E.; et al. Group Author(s): Pancreatitis Across Nations Clinic. International Multidisciplinary Classification of Acute Pancreatitis Severity: The 2013 Spanish Edition. MEDICINA INTENSIVA Volume: 38 Issue: 4 Pages: 211-217 Published: MAY 2014
 • Wiktor Łaszewicz, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak; Task Force of the PolishSociety of Gastroenterology [Jan Cader, Grażyna Gościniak, Krzysztof Matusiewicz, Leszek Paradowski, Tomasz Pytrus, Adam Smereka et al.]: Seroprevalence of Helicobacterpyloriinfection in Polishchildren and adultsdepending on socioeconomic status and livingconditions, Adv.Med.Sci. 2014 Vol.59 no.1; s.147-150

 • Joanna Pieczyńska, Anna Prescha, Katarzyna Zabłocka-Słowińska, Katarzyna Neubauer, Adam Smereka, Andrzej Januszewicz, Halina Grajeta, Leszek Paradowski.: Test minimalnej oceny stanu odżywienia jako uniwersalne narzędzie do oceny stanu odżywienia i psychologicznego chorych na nieswoiste choroby zapalne jelit - badania wstępne, HygeiaPubl.Health 2014 T.49 nr 2; s.274-278

 • Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Matrix metalloproteinase-9: itsinterplay with angiogenicfactors in inflammatoryboweldiseases, Dis.Markers 2014; art.ID 643645 [8 s.]; doi:10.1155/2014/643645

2013

 • Robert Dudkowiak, Katarzyna Neubauer, Elżbieta Poniewierka.: Hepcidin and its role in inflammatoryboweldisease, Advances in Clinical and ExperimentalMedicine2013 Vol.22 no.4; s.585-591
 • Agata Mulak, Małgorzata Manelska, Jan Cader, Elżbieta Poniewierka, Abdulhabib Annabhani, Krystyna Karachadzis, Leszek Paradowski.: Diagnosticchallenges of recurrentintestinaltuberculosis, Gastroenterologia Polska 2013 T.20 nr 1; s.28-30
 • Rydzewska G. : Pancreatic cyst fluid analysis for differential diagnosis between benign and malignant lesions. ONCOLOGY LETTERS 2013; Tom: 5; s.613-616
 • Rydzewska G. : New Insighto into Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Pancreatic Disorders. Gastroenterology Research and Practice 2013; s.2 pages
 • Rydzewska G. : Biomarkers in management of inflammatory bowel disease. Przegląd Gastroenterologiczny 2013; Tom: 8; s.211-217 -  15 p.
 • Rydzewska G. : In vivo endomicroscopy of donor duodenum improves early detection of pancreas rejection in a recipient of simultaneous duodenum-drained pancreas-kidney transplantation: a case report. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2013; s.366-368
 • Rydzewska G. : Socio-demographic characteristics of patients with diagnosed functional dyspepsia. Przegląd Gastroenterologiczny 2013; Tom: 8; s.354-365 -  15 p.
 • Rydzewska G. : Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Przegląd Gastroenterologiczny 2013; Tom: 8; s.41659 -  15 p.
 • Rydzewska G. : Neuroendocrine neoplasms of the small intestine and the appendix—management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours)  . Endokrynologia Polska (Polish Journal of Endocrinology) 2013; Tom: 64; s.480-493  -  10 p.
 • Rydzewska G. : Early changes in serum creatinine level and estimated glomerular filtration rate predict pancreatic necrosis and mortality in acute pancreatitis: Creatinine and eGFR in acute pancreatitis. PANCREATOLOGY 2013; Tom: 13; s.207-211
 • Rydzewska G. : Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms including gastrinoma — management guidelines(recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours) . Endokrynologia Polska (Polish Journal of Endocrinology) 2013; Tom: 64; s.444-458 - 10 p
 • Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Katarzyna Neubauer, Andrzej Gamian.: Circulatingmidkine in malignant and non-malignantcolorectaldiseases, Cytokine 2013 Vol.64 no.1; s.158-164

2012

 • Robert Dudkowiak, Łukasz Salomon, Dariusz Gajecki, Dariusz Houdail, Abdulhabib Annabhani, Agnieszka Hałoń, Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski.: Złośliwa postać schwannoma przewodu pokarmowego? Gastroenterologia Polska 2012 T.19 nr 4; s.179-182
 • Christopher Kobierzycki, Elżbieta Poniewierka, Michał Kazanowski, Lidia Usnarska-Zubkiewicz.: Primary and secondarytumors of the spleen - literaturereview, Onkologia Polska 2012 T.15 nr 1; s.30-36
 • Dariusz Gajecki, Radosław Kempiński, Elżbieta Poniewierka.: Prevalence of colonicadenomas in patients with metabolicsyndrome, Przegląd Gastroenterologiczny 2012 T.7 nr 3; s.161-165
 • Rydzewska G. : Badania endoskopowe u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu - wytyczne dotyczące postępowania. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii. Przeglad Gastroenterologiczny 2012; Tom: 7; s.243-248 -  15 p.
 • Rydzewska G. : Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego. Przewodnik Lekarza 2012;; s.160-167
 • Rydzewska G. : Wybrane aspekty diagnostyki i leczenia zespołu jelita nadwrażliwego w praktyce klinicznej lekarzy rodzinnych oraz specjalistów medycyny wewnętrznej. Przeglad Gastroenterologiczny 2012; Tom: 7; s.367-37 3-  15 p.
 • Rydzewska G. : Endoskopowe leczenie choroby refleksowej . Klinika Nowa 2012; ; s.204-206
 • Rydzewska G. : Endoskopowe leczenie chorób trzustki 207-2010. Klinika Nowa 2012;; s.207-216
 • Rydzewska G. : Diagnostyka krwawienia z przewodu pokarmowego. Klinika Nowa 2012;; s.217-220
 • Rydzewska G. : Autoimmunologiczne zapalenie trzustki (autoimmune pancreatitis, AIP). Klinika Nowa 2012; s.221-224
 • Rydzewska G. : Leki stosowane w leczeniu chorób przewodu pokarmowego u kobiet w ciąży i podczas laktacji. Klinika Nowa 2012;; s.225-229
 • Rydzewska G. : Polipy żołądka. Klinika Nowa 2012; s.230-236
 • Rydzewska G. : Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego. Klinika Nowa 2012; s.237-241
 • Rydzewska G. : Bezpieczeństwo stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Rola pantoprazolu w zapobieganiu krwawieniom z przewodu pokarmowego. Świat Medycyny i Farmacji 2012; Tom: 138; s.24
 • Rydzewska G. : Pancreatology Urinary neutrophil gelatinaseassociated lipocain as a predictor of disease severity and mortality in acute pancreatitis. 44st European Pancreatic Club (EPC). GASTROENTEROLOGY 2012; Tom: 5; s.S313-S314
 • Katarzyna Neubauer, Barbara Woźniak-Stolarska.: Ultrasonographicassessment of the thyroidglandstructure in inflammatoryboweldiseasepatients, Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.1; s.43-46

 •  Katarzyna Neubauer, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Leszek Paradowski.: Plasma serotonin level in left-sidedcolonicdiverticulosis: a pilot study, Cent.Eur.J.Med. 2012 Vol.7 no.5; s.591-595

 •  Dorota Boehm, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Lipid peroxidationmarkers in Crohn'sdisease: the associations and diagnosticvalue, Clin.Chem.Lab.Med. 2012 Vol.50 no.8; s.1359-1366

2011

 • Barbara Włodarczyk, Renata Talar-Wojnarowska, Wojciech Deroń, Ewa Małecka-Panas, Ocena częstości występowania nowotworów żołądka na podstawie analizy wykonanych gastroskopii w latach 2006-2009, Onkologia info, Onkologia 4 2011, s. 160-165
 • Baczewska-Mazurkiewicz D., Rydzewska G.: Problemy żywieniowe pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6: 69-77 -  9 p.
 • Serwacka A., Protaziuk T., Zagozda M., Popow A.M., Kierzkiewicz M., Manitius J., Myśliwiec M., Daniewska D., Gołębiewski S., Rydzewska-Rosołowska A., Flisiński M., Stępień K., Rydzewska G., Olszewski W.L., Rydzewski A.: Lack of effect of the CD14 promoter gene C-159T polymorphism on nutritional status parameters in hemodialysis patients. Medical Science Monitor 2011; 17: 17-21 -  20 p.
 • Fiderkiewicz B., Rydzewska-Rosołowska A., Myśliwiec M., Birecka M., Kaczanowska B., Rydzewska G., Rydzewski A.: Factors associated with irritable bowel syndrome symptoms in hemodialysis patients. Word Journal of Gastroenterology 2011; 17: 1976-81 -  20 p.
 • Milewski J., Żuk K., Kierzkiewicz M., Rydzewska G.: Laserowa endomikroskopia konfokalna – zasada działania, zastosowania, możliwości rozwoju. Przegląd Gastroenterologiczny 2011; 6: 1-16
 • Katarzyna Neubauer, Robert Dudkowiak, Radosław Kempiński, Adam Bąk, Leszek Paradowski.: Colonicdiverticulosis and risk of largeboweladenomas, Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.5; s.623-626

 •  Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Marta Strutyńska-Karpińska, Anna Sadakierska-Chudy.: CYP2C19 polymorphism in patients with gastroesophagealrefluxdisease- a pilot study, Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.1; s.65-69

 • Małgorzata Krzystek-Korpacka, Magdalena Mierzchała, Katarzyna Neubauer, Grażyna Durek, Andrzej Gamian.: Midkine, a multifunctionalcytokine, in patients with severesepsisand septicshock: a pilot study, Shock 2011 Vol.35 no.5; s.471-477

 • Małgorzata Reszczyńska, Elżbieta Poniewierka, Dorota Waśko-Czopnik, Leszek Paradowski.: Crohn'sdisease in the uppergastrointestinaltract. Ownexperience and review of the literature, Przegl.Gastroenterol. 2011 T.6 nr 1; s.23-29

 • Agata Mulak, Muriel Larauche, Yvette Tache.: Modulation of visceralpain by stress: implications in irritablebowelsyndrome,W:Current concepts in colonicdisorders ; ed. by Godfrey Lule; Rijeka : InTech, 2011; s.251-260