Celem stowarzyszenia jest:

  • zjednoczenie wszystkich lekarzy polskich zajmujących się gastroenterologią, dla rozwoju, tej dyscypliny medycznej i reprezentowania tej gałęzi wiedzy w Polsce i za granicą
  • szerzenie w kraju zdobyczy współczesnej gastroenterologii 
  • zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań
  • współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia 
  • współdziałanie w kształceniu i doskonaleniu lekarzy

Na działalność szkoleniową stowarzyszenia składają się: 

  • Konferencje organizowane przez Oddziały PTG-E (11 x 1 – 2 / rok; punkty edukacyjne)
  • Konferencje Sekcji i Grup Roboczych (np: „Dzień Endoskopowy” w Katowicach organizowany corocznie przez Grupę Endoskopową)
  • Krajowe konferencje szkoleniowe PTG-E (np.: „Andrzejki Gastroenterologiczne” organizowane przez Oddział Warszawski) 

 --> Kompendium informacji o towarzystwie <--