31.10.2018
Nagrody Mistrza Endoskopii

Podczas Warsaw Live Endoskopy odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych nagród Mistrza Endoskopii. Otrzymali je dr Jacek Pachlewski i dr Jan Pertkiewicz. Gratulujemy!!!

Zarząd PTG-E w kwietniu 2018 r. w Warszawie podjął następującą uchwałę:

  1. PTG-E ustanawia nagrodę „Mistrza endoskopii” dla wybitnych nauczycieli endoskopii w Polsce.
  2. Kapitułę Nagrodystanowić będą: Prezes PTG-E, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, kierownicy dwóch głównych edukacyjnych, ogólnokrajowych imprez endoskopowych – Dnia Endoskopowego PTG-E oraz Warsaw Live Endoscopy (WLE).
  3. Pierwszą nagrodę za rok 2018 przyznaje się dr Jackowi Pachlewskiemu i dr Janowi Pertkiewiczowi
  4. Nagrodę za następne lata ustalać będzie Kapituła Nagrody – do dnia 30 czerwca danego roku. Kandydatury będą proponowane przez środowisko endoskopistów.
  5. Nagrody będą wręczane naprzemiennie w czasie WLE i Dnia Endoskopowego PTG-E.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród

i sama nagroda