21.09.2018
Nagroda imienia dr n.med. Jerzego Wegnera

W dniu 3 listopada 2017 r. w Hotelu Haffner w Sopocie odbył się KONCERT CHARYTATYWNY pamięci dr n.med. Jerzego Wegnera. Patronat nad koncertem objęło Polskie Towarzystwo Gastroenterologii. Dochód z koncertu został przeznaczony na nagrodę imienia dr n. med. Jerzego Wegnera.

 

Nagroda będzie przyznawana raz w roku członkowi PTG-E, zajmującemu się endoskopią przewodu pokarmowego w celu wsparcia szkolenia w zakresie endoskopii.

Wniosek składają osoby do 35 r. ż., przesyłając niżej wymienione dokumenty na adres mailowybiura PTG-E (biuro@ptg-e.org.pl)w terminie do 31 stycznia 2019 r.:

  • życiorys
  • lista publikacji
  • poparcie Kierownika Ośrodka