13.03.2021
Konkurs: „Mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych”.

NOWE: III Edycja Konkursu !!!

Biocodex Microbiota Foundation Zaprasza do udziału w  III edycji konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych związanych z mikrobiotą jelitową.

Tytuł konkursu:  „Mikrobiota - w poszukiwaniu skutecznych interwencji.

Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR.

Wnioski konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 24.00. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Jarosława Reguły. Ogłoszenie wyników konkursu: wrzesień 2021 r. Szczegółowy regulamin konkursu i formularz wniosku:https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland Kontakt: application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com