07.10.2020
Konkurs: „Mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych”.

Biocodex Microbiota Foundation Zaprasza do udziału w  II edycji konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych związanych z mikrobiotą jelitową.

Tytuł konkursu:  „Mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych”.

Do składania projektów zapraszamy lekarzy, naukowców, farmaceutów, mikrobiologów, doktorantów. Osoba składająca wniosek powinna być związana z uczelnią, jednostką naukową, badawczo - rozwojową lub placówką medyczną.

Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR.

Wnioski konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 31 października 2020 r. do godz. 24.00. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Jarosława Reguły. Ogłoszenie wyników konkursu: I Q 2021 r. Szczegółowy regulamin konkursu i formularz wniosku:https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland Kontakt: application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com