Historia

1909

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii na świecie, wcześniej od polskiego powstały tylko dwa towarzystwa: 1897 – USA 1898 - Japonia

dr Mikołaj Reichman - pierwszy prezes PTG w latach 1909 – 1918

Cele Towarzystwa: „ ....pogłębiać wiedzę o chorobach układu pokarmowego, integrować lekarzy interesujących się tą specjalnością, umożliwiać kontakty między lekarzami i ułatwiać wymianę między nimi twórczych idei i poglądów....”

1918 – 1925

nie było aktywności PTG

1926

Sekcja Gastrologiczna Warszawskiego Towarzystwa naukowego została zarejestrowana jako Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

1928

pierwsze wydanie czasopisma: „Gastrologia Polska”

1935

delegacja PTG razem z delegatami 32 krajów zakłada Światową Organizację Gastroenterologii Organisation Mondiale de Gastro-Enterologie World Organisation of Gastroenterology

2 wojna światowa i następne 3 dekady brak aktywności PTG

1946

Oddział Gastrologiczny w Warszawie (w szpitalu ss Elżbietanek)

1951

Klinika Gastroenterologii CMKP

1973

„gastroenterologia” uznana jako specjalność

do 1977 Sekcja Gastroenterologiczna TIP

17. 05. 1977

Katowice Kongres Założycielski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Kornel Gibiński (Katowice) , pierwszy i Honorowy Prezes PTG-E (po 2 wojnie światowej)

Kolejni prezesi: Antoni Gabryelewicz (Białystok) Zbigniew Knapik (Wrocław), Krzysztof Marlicz (Szczecin), Lech Hryniewiecki (Poznań), Andrzej Nowak (Katowice), Leszek Paradowski (Wrocław), Andrzej Habior (Warszawa), Jarosław Reguła (Warszawa), Andrzej Dąbrowski (Białystok)