Grupa "Rising Stars"

Uchwała 1/2017 Zarządu PTG-E

Powołanie Grupy Rising Stars in gastroenterology.

 
 W ramach PTG-E powołana została grupa "Rising Stars in gastroenterology", do której zaproszone zostały osoby do 40 r. ż,  chętne rozwijać się naukowo.  Celem grupy "Rising Stars in gastroenterology"  jest współpraca naukowa młodych gastroenterologów.
Ostatecznie w skład grupy weszło 8 osób.

 

1. Michał Lipiński

2. Łukasz Durko 

3. Ariel Liebert

4. Iga Gromny 

5. Monika Kukulska

6. Iza Smola

7. Mateusz Jagielski

8. Katarzyna Pawlak

9. Agnieszka Surowiecka- Pastewka 

 Efektem kilku spotkań  było rozpoczęcie współpracy w zakresie poprawy diagnostyki różnicowej zmian torbielowatych w trzustce. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu wieloośrodkowego badania prospektywnego, którego celem będzie wykorzystanie spektrofotometrii, a także nowych biomarkerów w różnicowaniu guzów torbielowatych trzustki. Uwzględniając możliwości kliniczne wszystkich ośrodków biorących udział w badaniu skonstruowano protokół badania gotowy do przedstawienia Komisji Bioetycznej. Kolejne etapy pracy planowane są po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej. 

Dodatkowo w ramach Kongresu PTG-E w 2018 r zorganizowano sesję grupy „ Rising Stars in gastroenterology”,
 
Grupa jest nadal otwarta na przyjęcie nowych, chętnych do współpracy osób.