Grupa Ekspertów Niealkoholowej Choroby Stłuszczeniowej Wątroby

VI Zwyczajne Posiedzenie Zarządu PTG-E, 6 kwietnia 2018 r., Warszawa

Uchwała 1/2018

Zarząd Główny powołuje interdyscyplinarną grupę ekspertów zajmujących się tematem niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby pod patronatem PTG-E. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 

Polska Grupa Ekspertów NAFLD

Hepatologia

   
 
Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
Przewodniczący Grupy

Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii,
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

     
Prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach

Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii
z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie

     
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski

Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii,
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie

     
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Jabłkowski

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

     
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach

Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii,
Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
w Krakowie

     
Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz

Kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych,
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
w Warszawie

     
Dr hab. n. med. Ewa Wunsch

Kierownik Samodzielnej Pracowni Medycyny Translacyjnej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

     

Transplantologia wątroby

   
Dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych,
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
w Warszawie

   
Dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Oddział Medyczny II,
Medyczny Ośrodek Uniwersytecki Saarland
w Homburgu, Niemcy

Diabetologia i choroby metaboliczne

Prof. dr hab. n. med. Ewa StachowskaKierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka
Katedry Biochemii i Chemii Medycznej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie

   
Prof. dr hab. n. med. Józef Drzewoski

Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

   
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

   
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicnych
Śląskie Centrum Chorób Serca
w Zabrzu

Kardiologia

   
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego
Instytutu Kardiologii w Warszawie

Pediatria

   
Prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

Kierownik Oddziału Gastroenterologii,
Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii.

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie

Obesitologia

   
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Kierownik Katedry Patofizjologii i Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Endokrynologia

   
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Medycyna Rodzinna

   
Dr hab. n. med. Jarosław Drobnik

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Patomorfologia

   
Dr hab. n. med. Maciej Kajor

Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii,
Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Dietetyka/nauki podstawowe

   
Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka
Katedry Biochemii i Chemii Medycznej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie