27.09.2018
Fotorelacja z XVIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

 

 

prof. dr hab. Grażyna Rydzewska  otwiera obrady Kongresu

 

Otwarcie Kongresu

 

 prof. dr hab. Grażyna Rydzewska, prof. Markus Lerch
Ceremonia nadania tytułu honorowego członka PTG-E

 

prof. dr hab. Grażyna Rydzewska, prof. Simon Travis
Ceremonia nadania tytułu honorowego członka PTG-E

 

Wręczenie medali PTG-E
Medal dla zmarłego prof. dr hab. Witolda Bartnika odbiera żona Alicja Bartnik 

 

 Wręczenie medali PTG-E,
prof. dr hab. Jan Dzieniszewski

 

 Kurs IBD

 

 Warsztaty endosonografii

 

 W kuluarach

 

 od lewej: prof. dr hab. Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. Teresa Starzyńska, prof. dr hab. Grażyna Rydzewska

 

 prof. Minoti Apte

 

 Sala plenarna

 

 

Autorzy nagrodzonych prac  z prof. dr hab. Grażyną Rydzewską i prezesem wydawnictwa Termedia - Januszem Michalakiem (pierwszy od prawej).