06.05.2020
Dzięki Pani Profesor Starzyńskiej uruchamiamy możliwość korzystania z bezpłatnego e-learningu dotyczącego wczesnego wykrywania raka żołądka.