Jak uzyskać dyplom umiejętności?

 1. zapoznać się z zasadami podanymi w Uchwale nr 2 /06/2006 ZG PTG-E
 2. pobrać właściwe wzory dokumentów
 3. wypełnić wszystkie wymagane dokumenty
 4. przesłać je na adres:
  Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,
  Biuro Zarządu Głównego: Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie
  ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
 5. dokonać stosownej opłaty (opłatę egzaminacyjną należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu)

Wniosek będzie rozpatrzony przez Zarząd Główny PTG-E i po stwierdzeniu, że spełnione są wszystkie wymagania wnioskodawca otrzyma drogą pocztową dyplom albo potwierdzenie przyjęcia dokumentów.

Przysyłane do ZG PTG-E kopie opisów zabiegów MUSZĄ mieć zaczernione dane osobowe. Opisy z danymi osobowymi nie będą przyjmowane.

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów dotyczyć będzie osób zakwalifikowanych do egzaminu.

Materiały do pobrania:

Materiały pomocnicze: