08.03.2018
Dr Bares Idea - konkurs na najlepszy pomysł naukowy do 15.04.2018

Dr Bares Award” IDEA” - zgłoś pomysł, wciąż do wygrania nagrody o łącznej wartości 47 500 Euro.

Trwa konkurs ogłoszony przez czeska firmę farmaceutyczną PRO.MED.CS na najlepsze pomysły/sugestie, które hipotetycznie albo w oparciu o przeprowadzone badania przedkliniczne lub kliniczne, a także własne obserwacje i efekty stosowania leków poza zarejestrowanymi wskazaniami, mogą doprowadzić do odkrycia nowych zastosowań/wskazań istniejących leków. Zgłaszać można także substancje/leki stosowane już u polskich pacjentów ale nie posiadające rejestracji w naszym kraju (sprowadzane w imporcie lub indywidualnie).

Najciekawsze 10 zgłoszeń będzie nagrodzone kwotami od 15 000 do 1 500 Euro.

Pomysły należy zarejestrować do 15.04.2018 r. używając formularza internetowego pod linkiem: Dr Bares Award

Plakat