Diagnostyka i leczenie choroby uchyłkowej okrężnicy (2015)

Polski konsensus interdyscyplinarny dotyczący diagnostyki i leczenia choroby uchyłkowej okrężnicy (2015)

 

Opracowała grupa ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii i Towarzystwo Chirurgów Polskich:

Anna Pietrzak, Witold Bartnik, Marek Szczepkowski, Piotr Krokowicz, Adam Dziki, Jarosław Reguła, Grzegorz Wallner

 

Gastroenterologia Kliniczna 2015, tom 7, nr 1, 1–19