Governing Board 2016 – 2018

President

Prof. dr hab. n.med. Grażyna Rydzewska
grazyna.rydzewska@cskmswia.pl
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 508-10-24, 22 508-12-40
fax. 22 508-10-44

Vice President

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
mhartleb@sum.edu.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01
fax. 32 252-31-19

Vice President

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
jregula@coi.waw.pl
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. Rentgena 5
02-781 Warszawa
tel./fax. 22 546-23-28, 546-30-35

Secretary

Prof. dr hab. n.med. Ewa Małecka-Panas
ewuncia@poczta.onet.pl
Oddział Kliniczny Gastreoeterologii Ogólnej i Onkologicznej
SP ZOZ USK im. Norberta Barlickiego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
90-153 ŁÓDŹ
tel. 42 677 66 62

Treasurer

Dr n. med. Michał Lipiński
michal7lipinski@yahoo.com
Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
CSK MSWiA
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel. 22 508-12-40
fax. 22 508-10-44

Members

Dr hab. med. Krystian Adrych
krystian@gumed.edu.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
tel. 58 349 36 40

Prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
wbartnik@coi.waw.pl
gastro@coi.waw.pl
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii CMKP
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. Rentgena 5
02-781 Warszawa
tel. 22 546-23-21, 546-30-44 fax. 546-30-35

Dr hab. n. med. Andrzej Białek
bialekab@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin
tel. 91 425 32 16

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
adabrows@umb.edu.pl
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
tel. 85 746-82-34
fax. 85 746-85-06

Dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska
jurkowg@umwb.edu.pl
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
tel. 85 746-82-34
fax. 85 746-85-06

Dr hab. n. med. Maria Kłopocka
mariaklopocka@wp.pl
Klinika Gastroenterologii UMK
CM Bydgoszcz
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 52 365-51-01

Lek. med. Adam Koprowski
a.koprowski@op.pl
Przychodnia Polskiej Fundacji Gastroenterologicznej
BTD Medicabr
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
tel. 22 825 62 99, 602 662 225

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
tmach@su.krakow.pl
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UJ
ul. Śniadeckich 5
31-153 Kraków
tel. 12 424-73-40
fax. 12 424-73-80

Dr n. med. Tomasz Marek
tomasz.a.marek@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01
fax. 32 252-31-19

Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
ewa.nowakowska.dulawa@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789-44-01
fax. 32 252-31-19

Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
barbara.radomanska@gmail.com
Katedra i Klinika Gastroenterologii
Uniwersytet Medyczny
ul. Jaczewskiego 8
20-950 Lublin
tel. 506 175 900
fax. 81 724 45 35

Revision Committee

Prof. dr hab.n.med Halina Cichoż-Lach
Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. K. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
20-090 Lublin
tel. 81 724 46 73

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
jarosz@izz.waw.pl
Instytut Żywności i Żywienia
im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
ul. Powsińska 61/63
02-903 Warszawa
tel. 22 842-21-71, 22 55-09-677

Dr hab. prof. Elżbieta Poniewierka
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny
ul.Borowska 213, Budynek B, V piętro
50-556 Wrocław
tel. 71 733-21-20