.
11.04.2020

Ważne !!!

Nowa wersja wytycznych PTG-E i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19 dostępna na stronie.

Konkurs „Gastroenterology - Young Winners 2019”
20.02.2020

Zarząd firmy farmaceutycznej PRO.MED.PL Sp. z o.o. przy współudziale Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG) ogłaszają konkurs na najlepszą pracę naukową oraz najciekawszy projekt badawczy w dziedzinach gastroenterologii. Konkurs zatytułowany „Gastroenterology - Young Winners 2019” dedykowany jest młodym lekarzom zainteresowanym pogłębianiem i rozwojem wiedzy z dziedziny gastroenterologii.

Harmonogram Konkursu

1.05.2019 – 15.03.2020:   przyjęcie wniosków;

16.03.2020 – 31.03.2020: ocena  prac

03-04.04.2020 - ogłoszenie wyników; wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom

Regulamin Konkursu

Konkurs "MIKROBIOTA W ZDROWIU I CHOROBIE"
22.08.2019

BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION ogłasza w Polsce I edycję konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych związanych z mikrobiotą jelitową.

  • Zgłoszenia przyjmowane są w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 25.10.2019 r.
  • Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Jarosława Reguły.
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 31.12.2019 r.
  • Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR.

Więcej informacji TUTAJ

Strona:    Poprzednia   1   2   3   4   5   6   ...   Następna