.
11.04.2020

WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,

chciałabym poinformować Państwa o projekcie COH-FIT (The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times). W projekcie uczestniczy ponad 200 naukowców z całego świata. Projekt realizowany jest przy wsparciu grupy ds. Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym i Promocji Zdrowia Psychicznego (Prevention of Mental Disorders and Mental Health Promotion [PMD-MHP] Network Group) przy Europejskim Towarzystwie Neuropsychofarmakologii (European College of Neuropsychopharmacology, ECNP), które rozpoczynają międzynarodowe badanie wśród populacji ogólnej i pracowników służby zdrowia, w celu oceny, w jaki sposób epidemia COVID-19 wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne społeczeństwa. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w projekcie. Szczególy w załączniku (LINK)

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Grażyna Rydzewska

Prezes Zarządu PTG-E

.
11.04.2020

Ważne !!!

Nowa wersja wytycznych PTG-E i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19 dostępna na stronie.

Konkurs „Gastroenterology - Young Winners 2019”
20.02.2020

Zarząd firmy farmaceutycznej PRO.MED.PL Sp. z o.o. przy współudziale Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG) ogłaszają konkurs na najlepszą pracę naukową oraz najciekawszy projekt badawczy w dziedzinach gastroenterologii. Konkurs zatytułowany „Gastroenterology - Young Winners 2019” dedykowany jest młodym lekarzom zainteresowanym pogłębianiem i rozwojem wiedzy z dziedziny gastroenterologii.

Harmonogram Konkursu

1.05.2019 – 15.03.2020:   przyjęcie wniosków;

16.03.2020 – 31.03.2020: ocena  prac

03-04.04.2020 - ogłoszenie wyników; wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom

Regulamin Konkursu

Strona:    Poprzednia   1   2   3   4   5   6   ...   Następna